KATEGORI


STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP


RSS RSS Nyhetsfeed 


FACEBOOK
BILDEDAGBOK
EMNEORD
SISTE INNLEGG

ARKIV

KATEGORIER


Tag Archives: vikingveien

01.07.11 13:13

Steinskipsbyggerne

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Generelt  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/jarle-istrehagan.JPG

Steinskipsbyggerne


De er neppe mange nålevende personer som faktisk har bygget en skipsformet steinsetting. Kanskje bare Jay Haavik og Jarle Rosseland. Begge er gode venner av Nytt Osebergskip.

Jarle Rosseland er internasjonalt anerkjent som kunstner, og mannen bak motivet ”Oseberg” som gis som kvittering for støtten til våre Osebergfaddere. Hans skipssteinsetting står i en park utenfor Chicago. Jay Haavik – treskjærermester og billedhugger – har laget det store Leiv Eriksson-monumentet i Seattle, hvor Amerikas oppdager er omgitt av nettopp et vikingskip i stein.

Grav og kult. Skipsformede steinsettinger finnes over store deler av Nord-Europa. De er anlagt gjennom en lang periode, de yngste er fra vikingtiden. Ofte inneholder de brannbegravelser, men langt fra alltid. I omtrent 25% av alle undersøkte steinsettinger er det ikke funnet gravrester. 

Det antas at steinsettingene også har hatt en kultfunksjon. En av de flotteste i Norge ligger ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 06.09.10 14:41

En tur gjennom Vikingveien i Vestfold

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Generelt  kommentarer (1)

../blog/php/Viking-veien-stor.JPG

Vikingveien i Vestfold


Sommeren 2010: Ingen steder i verden ligger de store vikingtidsminnene tettere enn nettopp i Vestfold. Og ingen andre steder er det gjort større og mer spektakulære vikingtidsfunn enn nettopp her. Så har da også Vestfold fylkeskommune nylig fremmet sine vikingtidsminner som kandidat til UNESCOs verdensarvliste.

I denne sammenhengen har det nyutviklede konseptet Vikingveien i Vestfold en sentral plass. Vikingveien strekker seg over cirka seks mil, i hovedsak gjennom fylkets særegne og åpne kystlandskap. Den begynner i det spesielle naturområdet Mølen med alle sine store og små gravrøyser ,
helt sør i fylket.

Derfra går den via vikingbyen Kaupang til Istrehågan på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Istrehågan er en stor skipsformet steinsetting, og er et av Norges flotteste oldtidsminner, men svært lite kjent utenfor de innviedes kretser.

Videre går vikingveien til Sandefjord sentrum med bl.a. Gokstad-kopien ...

LES HELE ARTIKKELEN