KATEGORI


STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP


RSS RSS Nyhetsfeed 


FACEBOOK
BILDEDAGBOK
EMNEORD
SISTE INNLEGG

ARKIV

KATEGORIER


06.01.13 20:23

Oseberg-seilet lagret i henhold til gulatingsloven

- PUBLISERT AV olehf 

Nyheter 

../innovaeditor/assets/olehf/seil-domkirke4.JPG
Både Gulatingsloven og Magnus Lagabøters landslov pålegger folket å oppbevare seil og utstyr til leidangskipene i kirkene. Ordningen med leidangskip var et forsvarssystem som var levende i Nord-Norge helt fram til 1700-tallet. Vestveggen på Trondenes kirke viser åpninger i loftshøyde som kan knyttes til inn og utlastning av et seil. Les mer om dette her


Seilet er båret inn i kirkerommet og brettet ut. Foto: Holly Hollins

I vintermånedene må seilet til Saga Oseberg lagres tørt, mørkt, sikkert og kjølig. Hva er da mer naturlig enn å benytte seg av de eldgamle lovene. Selv om Osebergskipet stammer fra tiden før kristningen av Norge, er det stor sannsynlighet for at disse lovene var gyldige også den gang, bare med den forskjell at man lagret seil I datidens gudehus.


Seilet er nu trygt forvart i Herrens hus! i tråd med vikingtidens/middelalderens skikker. Tauet rund seilet heter som kjent "lik” og iflg Molaug fra Norsk Martimt Museum, skal det bety "holde sammen”. Seilet gir ihvertfall et godt samhold i Oseberg-gjengen! Foto: Holly Hollins

Stiftelsen Nytt Osebergskip tok derfor kontakt med Tønsberg Domkirkes menighetsråd ved Øystein Eilertsen og Steinar Høyback og fikk et gledesstrålende og rungende JA til lagring av seilet I tårnet på domkirken.


Seilet plasseres forsiktig i det spesiallagede stativet. Foto: Holly Hollins

Elle Bjønnes, som har hatt ansvaret for vevingen av seilet, vil passe på at det verdifulle håndverket blir tatt godt vare på gjennom vintermånedene.
Oseberg-gjengen har laget et spesialtilpasset stativ til seilet og lørdag 5. januar ble seilet høytidelig båret inn I domkirken og hengt opp for vinterlagring. Der vil det bli værende til Saga Oseberg skal sjøsettes rett etter påske.

GULATINGSLOVEN:
305 KAP. 11. 
Originaltekst: Omsatt:
Um segls varðveizlu.
Segl scal eigi riva meirr en i tva luti. En ef þeir riva meirr. seckir at .iij. morcom. Sa scal segl hirða er lýtr. oc við sæ byr. Nu leggia þeir segl i kirkiu. ef kirkia su brennr. þa abyrgizt þeir sialver segl sitt.[245] nema menn brenne at vilia sinum. Nu scolo þeir þar upsát hava. sem þeir hava at fyrnsku haft. En ef iorð brytr. þa scal konongs iorð skylld til ef hon er til innan fiorðongs. En ef hon er eigi til. þa scal kaupa tuft. þar sem þeir vilia. sva sem menn meta.
UM KORLEIS SEGLET SKAL VARVEITSLAST.
SEGLET skal ikkje rivast i meir enn to luter. 2. Men um dei riv det meir, då 
er dei saka 3 merker. Den skal gøyma seglet som loddet kjem på og som bur
attmed sjøen.
3. No legg dei seglet i kyrkje; um den kyrkja brenn, då åbyrgjest dei sjølv 
seglet sitt, når ikkje nokon set eld på med vilje. 4. No skal dei hava 
uppsåt der dei har havt det fra gamal tid (at fyrnsku).
 
En salig gjeng hører på kirkeklokker etter at seilet er hengt opp! Foto: Holly Hollins

Se også reportasje i Tønsbergs Blad     

 ditt navn*

din epost adresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
kommentar notat