KATEGORI


STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP


RSS RSS Nyhetsfeed 


FACEBOOK
BILDEDAGBOK
EMNEORD
SISTE INNLEGG

ARKIV

KATEGORIER


24.04.12 15:10

Esso sponser vårt historiske verktøy

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/verktoy.jpg
Esso på Slagentangen har gitt oss 200.000 kroner og betaler dermed langt på vei hva det har kostet å lage kopiene av vikingtidens verktøy som brukes til byggingen av skipet.

Et av grunnprinsippene for hele byggeprosessen er at den skal skje så tett opp til vikingtidens byggemetoder som mulig – inklusive bruk av datidens verktøy. Gjennom det har vi lært mye om både verktøybruk og materialkunnskap (se gjerne Thomas Finderups artikkel under Rekonstruksjonen til venstre på denne siden for flere detaljer).

Verktøyet er laget spesielt for oss til dels i Norge, men i hovedsak i Danmark, og til betydelige kostnader. Typisk: én øks koster omkring 5.000 kroner. Til gjengjeld har vi fått en av verdens flotteste samlinger av vikingtids verktøy – og i tillegg en samling som er i daglig og omfattende bruk.

Direktør Tore Revå ved Essoraffineriet på Slagentangen har lenge vært en ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 17.04.12 09:39

KHM gir penger til dokumentasjon

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/CA-treskjaerere.jpg
Kulturhistorisk Museum gir 50.000 kroner til vitenskapelig dokumentasjon av erfaringene med å bygge Osebergkopien. KHMs styreformann gir like mye privat.

"Gjennom grundige studier av originalskipet, og ved at man bygger så nær opp til vikingtidens praksis som det er mulig å gjøre ut fra dagens forutsetninger er det fremkommet ny kunnskap, både om originalskipet og om vikingenes verktøybruk, materialkunnskaper og arbeidsmetoder. KHM ser det som særdeles viktig at denne kunnskapen dokumenteres og formidles for ettertiden og har derfor bidratt med fagkunnskap underveis i prosjektet og finansierer en del av dokumentasjonsarbeidet,” sier KHMs styreleder Eilif Holte om begrunnelsen for at både han selv privat og institusjonen han leder går inn med midler til å få byggingen av nytt Osebergskip dokumentert vitenskapelig.

"Vi er naturligvis dypt takknemlige. Uten en vitenskapelig dokumentasjon av arbeidet som er gjort ville vi på mange måter ha et ufullstendig prosjekt,” sier vår ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 28.02.12 11:54

Osebergskipet får 200.000

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/einar-osebergskipet-foto-anne-charlotte-schjoll.jpg
FERSKE PENGER: Stiftelsen Nytt Osebergskip og styreleder Einar Chr. Erlingsen har fått penger fra staten til byggingen av Osebergskip-kopien. Det er første gang at staten gir penger til prosjektet. Foto: Anne Charlotte Schjøll

TØNSBERG: Miljøverndepartementet sa nei til å støtte Osebergskipet. Men plutselig kom det penger fra Riksantikvaren.

I Riksantikvarens «tildelingsbrev for 2012» er det satt av 200.000 kroner til Osebergskipet.

Dypt nede i dokumentet, under «Spesielle driftsutgifter» finner vi: «Det skal settes av 200.000 kroner til å støtte utarbeiding av byggetegninger for skip og treskurd, basert på laser- og dataskanning av Osebergskipet.»     

 12.12.11 15:39

Rockefeller-familien støtter Osebergskipet

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/Einar-2011-web2.jpg
David Rockefeller Jr. og flere av den amerikanske filantropistens venner har samlet inn ca. 220 000 kroner til nytt Osebergskip!

Tekst: Eivind Luthen


Historien begynte sist vinter, da styreleder Einar Chr. Erlingsen mottok en forespørsel pr. e-post fra norskamerikaneren Sven Huseby i New York:

”Den 30. juni 2011 kommer jeg til Tønsberg med en gruppe venner på seiltur i Skandinavia. Kan vi få guiding på engelsk kl. 13.30?”

- Svaret var positivt, og ettersom det var amerikanere jeg skulle møte ville jeg gjøre litt show ut av det og stilte i fullt vikingutstyr, inklusive drikkehorn og slirekniv, forteller Erlingsen.

Valgte Tønsberg. Presis på klokkeslettet kom en gruppe på rundt 30 amerikanere ruslende fra Tønsbergs gjestehavn, hvor de hadde fått overlevert fem store havseilere samme dag. Erlingsen fikk omsider hilse på Huseby, og ble også introdusert for en kar ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 11.12.11 16:04

Stem på oss!

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/sp1-web.jpg
Våre gode venner i SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg deler i disse dager ut inntil 100 000 kroner ekstra til gode formål. Hjelp oss til å vinne en god slump av denne potten!

Det gjør du enkelt ved å gå inn på www.facebook.com/SpareBank1Notteroy/Tonsberg og avgi din stemme til Stiftelsen Nytt Osebergskip. La gjerne oppfordringen gå videre til dine egne venner på facebook, eller gjennom andre kanaler. Vi trenger all støtte vi kan få – og håper du vil bidra på denne måten.     

 27.05.11 12:37

Dobler støtten til nytt Osebergskip

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/sparebank1-stotte.jpg

Dobler støtten til

nytt Osebergskip


Sparebank1 Nøtterøy – Tønsberg har enda en gang tatt fram sjekkheftet for å hjelpe fram arbeidet med nytt Osebergskip. Fra før av har banken gitt 200.000 kroner. Nå følger ytterligere 200.000.

Pengene er bankens bidrag til skipets 92 kvm. store ullseil, kostnadsberegnet til cirka én million kroner totalt. Sammen med tidligere bidrag fra flere hold er Stiftelsen Nytt Osebergskip dermed godt og vel halvveis i finansieringen av seilet. 

Det er naturlig nok daglig leder/båtbygger Geir Røvik strålende fornøyd med. 

- Dette er en betydelig drahjelp for oss. Vi bukker og takker, sa han da Sparebank1s banksjef Bjørn Engaas nylig besøkte byggeplassen for å fortelle den gode nyheten til Røvik og de to veverskene som da var på jobb, Elle Marie Bjønness og Unni Ottosen.

- For oss var det helt naturlig å være med på ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 01.05.11 13:13

Avispris skal brukes til utstyr for mannskapet

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/oseberggjengen.jpg

Avispris skal brukes til

utstyr for mannskapet


Tønsbergs Blads aller første ”Det Spirer”-pris gikk lørdag 29.4 til Stiftelsen Nytt Osebergskip. Stiftelsen har helt spesielle planer for bruken av de 100.000 kronene.

En av forutsetningene for prisen er at pengene skal brukes til tiltak som kommer flest mulig til gode. Derfor vil Nytt Osebergskips grupper for tekstil og håndverk være de som i første omgang får glede av prispengene. Disse blir avsatt til innkjøp av stoffer, verktøy, skinn og annet utstyr de måtte trenge for å lage et fullverdig sett av klær og annet personlig utstyr for et vikingmannskap på mellom 40 og 50 personer.

- Vi er veldig stolte av våre frivillige og den fantastiske jobben de gjør, sier styreleder Einar Chr. Erlingsen, som mottok prisen på Nytt Osebergskips vegne sammen med daglig leder Geir Røvik, tekstilgruppens leder Kjersti Bakken og Eivind Luthen, leder ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 15.04.11 16:00

Ytterligere 200.000 kroner i støtte

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/WS-Skipskisterweb.JPG

Ytterligere 200.000

kroner i støtte


Årsmøtet i ærverdige Tønsberg Træplantningsselskab besluttet 14. april  enstemmig å sponse fem av roerkistene til Nytt Osebergskip, som derved får tilført ytterligere 50.000 kroner. Samtidig har styret i Jac. O. Lyngaas og hustrus stiftelse bevilget hele 150.000 kroner til prosjektet.

- Dette er bare helt fantastisk, sier en jublende glad styreleder Einar Chr. Erlingsen. – Nå føler vi virkelig at byen støtter opp om prosjektet vårt. I forrige uke sponset Tønsberg Arbeiderforening en roerkiste. I løpet av bare et par uker har vi fått sponsorer til 17 av de 30 kistene. Blant sponsorene er det både privatfolk, bedrifter, stiftelser og ”spleiselag”. 

I tillegg strømmer det nå inn penger i form av store og små gaver eller ren støtte. Vi er rett og slett overveldet over hvordan folk bærer prosjektet ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 10.04.11 11:56

Innsamlingsrekord i vakkert vårvær

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/Arkiv/wenche-15.JPG

Innsamlingsrekord

i vakkert vårvær


Det hersket den rene markedsstemningen på byggeplassen for nytt Osebergskip den første virkelig vårlige lørdagen i april. Det stimulerte også givergleden!

Et 20-talls frivillige av begge kjønn og i alder fra 10 til 70 år var møtt fram for å gjøre en dugnadsinnsats denne vakre vårdagen, hvor gradestokken klatret et godt stykke oppover 10-tallet i solsteiken. 

Ved 11-tiden begynte også de skuelystne å dukke opp, i en strøm som aldri ga seg. Vår faste lørdagsguide Eivind Luthen anslår at minst tusen personer var innom byggeplassen i løpet av dagen. Sammen med de frivillige bidro de til den reneste markedsstemningen. 

Øksehugg lød kontinuerlig dagen igjennom, flisene føk, et sted satt bestemor Solveig Mo og lærte et av sine barnebarn fingerfletting, ved smia sto en 10 år gammel smed og laget sin egen pilespiss. Nykommer Selina Ali fra Wales/California tok ...

LES HELE ARTIKKELEN


     

 31.03.11 15:32

Ni sponsorer har meldt seg

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

  kommentarer (0)

../innovaeditor/assets/admin/WS-Oddleiv 009.JPG

Ni sponsorer

har meldt seg


Bare i løpet av kort tid har det meldt seg ni sponsorer som vil gi kr. 10.000 hver for eikekistene som Osebergskipets roere skal sitte på. 

- Det gir 90.000 i kassen, og er svært god drahjelp for prosjektet vårt, sier styreleder Einar Chr. Erlingsen. Spesielt hyggelig synes han det er at både privatpersoner, bedrifter og andre kulturarrangører er å finne blant sponsorene.

- For eksempel skal Vestfoldfestspillene bruke byggeplassen som en av sine festspillarenaer, og har til gjengjeld tegnet seg som sponsor. Det synes vi naturligvis er utrolig hyggelig. Og det er ikke mindre hyggelig at privatpersoner graver dypt i egne lommer for å bidra til byggingen av ...

LES HELE ARTIKKELEN