BYGGING AV EN FULLSKALA KOPI AV

KLÅSTADSKIPET

ET PROSJEKT FOR FORSKNING OG FORMIDLING


 


FACEBOOK
VIKINGVEIEN


Ny organisasjon for stiftelsenMed virkning fra årsskiftet 2014/2015 er det innført ny organisering av virksomheten i Stiftelsen Nytt Osebergskip med fem klart definerte virksomhetsområder.


Endringene er gjennomført av styret med tanke på å få best mulig effekt av de tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser, og samtidig sørge for at alle de fem virksomhetsområdene får det fokuset de fortjener: Båtbygging, sponsorkontakt, drift ”Saga Oseberg”, butikkdrift/guiding, samt spesielle prosjekter. Som en følge av organisasjonsendringen opphørte funksjonen som daglig leder ved årsskiftet. I stedet har styret påtatt seg de oppgavene som tidligere lå under daglig leder.


Båtbyggingen (og andre byggeprosjekter) ledes av Jan Vogt Knutsen, som er ansatt som byggeleder for rekonstruksjonen av Klåstadskipet. Jan er ansatt på heltid i prosjektet, sammen med båtbygger Egil Sagerøy. I tillegg kommer et betydelig antall frivillige båtbyggere.


Sponsorkontakt herunder også promotering og ansvar for Den kulturelle skolesekken osv. ledes av Geir Røvik.


Drift ”Saga Oseberg” er organisert under Ole Harald Flåtens ledelse med Oseberg Båtlag som driftsselskap. Ole Harald er samtidig prosjektansvarlig for Vikingfestivalen 2015. Dette blir et storslagent arrangement i dagene 11. – 13. september. Se detaljer på www.vikingsaga.no


Butikkdrift og guiding: Dette virksomhetsområdet ledes som før av Knut Børge Knutsen. Kiosken har åpent torsdag, fredag, lørdag og noen søndager i tiden 12-16. Børge tar gjerne imot flere frivillige kioskvakter!


Spesielle prosjekter: Området ledes av Eivind Luthen. I denne omgang konsentrerer Eivind seg om å skaffe kontakter og promotere det som forhåpentlig blir ”en ferd i vikinghøvdingen Ottars kjølvann” når rekonstruksjonen av Klåstadskipet er ferdig om noen få år.


Alle de fem virksomhetslederne rapporterer direkte til styret. I tillegg innkalles lederne for Tekstilgruppen, Seilgruppen og Osebergskipets Venner til styremøtene ved behov.


Billedtekst:

Jan Vogt Knutsen er byggeleder for Klåstadskipet. Han var også sentral da ”Saga Oseberg” ble bygget. (Foto: Svend Einar Hansen/Østlands-Posten)
NYHETER VÅRE SPONSORER: